Domačija kekec

Kekčeva domačija

Oblikovanje in izdelava spletne strani kekčeva domačija: www.kekceva-domacija.si

Izdelava celostne grafične podobe: Oblikovanje vizitke, oblikovanje dopisnega lista, oblikovanje pisemske ovojnice

Oblikovanje zgibanke